A bunny fucked up home!

22 December 2011
Een gare droom,

Over dat ik in een hyper modern huis zat dat zichzelf kon repareren als er glas kapot ging.
Maar het had een hele nare eigenschap; Het liet geen mensen naar buiten.
Wie naar binnen liep kon niet meer naar buiten toe. Het huis had een eigen wil het eiste dat we meededen aan een spel dat het huis met ons wilde spelen.
Iets wat best apart was, want hoe speel je met een huis?
Het is niet duidelijk wat de regels waren maar als je leefde deed je het al heel goed in het spel.

Na verloop van tijd kwam er een mens naar binnen, een bezorger het had een pakketje bij zich.
Er stond alleen een adres op. Het pakket was dermate groot dat het bezorgt moest worden in het huis,
met instructies als de deur openstaat het in de woonkamer neergezet moest worden.
Eenmaal als de bezorger op de bel drukt lijkt de deur open te waaien.
Op deze manier lokt het huis verschillende mensen binnen.
De bezorger stapt het huis binnen en de deur zwaait dicht.
Vol ongeloof keken we naar de nieuwe deelnemer het spel gaat voort,
het was bijna aan het einde van het spel en alle mensen leken het op te geven het spel was niet meer dan je zelf vermaken in het huis
maar iedereen ging zijn eigen gang. enigszins met angst in de huid en de andere kant met plezier.

Want het huis was aardig als je meedeed. maar liet niemand gaan, een heel hyper modern huis.
Tot dat het tijd was, toen wist ik niet hoe snel ik er uit moest gaan het voelde niet goed.
Het huis heeft een hele macabere geest, als je na een dag spelen klaar denkt te zijn wil het huis dat je doorgaat tot je erbij neervalt.
De spelletjes lijken hetzelfde te zijn. maar het huis wil alleen met je spelen.Als iedere dag is het fase 2 van de spelletjes.
Een hele stroom met mensen gaan naar boven om de spullen te pakken je jas en bezittingen niemand maakte het uit wat je had want eruit kwam je niet.
Al willen mensen hun jassen terug omdat het iets aan hun eigen identiteit meegeeft.

Als er een nieuw persoon in het huis stapt, dan heb je een kleine kans om te ontsnappen.
Eens in de zoveel tijd ontsnapt er 1 omdat ze geluk hebben dat ze net naast de deur kunnen staan als hij openzwaait.
Op de dag van de bezorger had ik me verscholen naast de deur en glipte ik langs de bezorger.
De hele wereld leek opeens te veranderen. In plaats van de bezorger waren er opeens heel veel hekjes/
Daarachter vele mensen die naar me keken. Richting het huis keken alsof het in brand stond.
(ramptoeristen besef ik me nu) deze mensen snapten niet hoe de situatie zo is gekomen.
Voordat ik verder kon lopen, kwamen er opeens allemaal monster konijnen te verschijnen.
Een variant op de duracel konijnen maar dan met honden koppen en roze. Stukken groter,
de kop bestond uit de helft uit een half konijn honden hoofd.
Ze wilde iedereen hebben, ik wist dat als ik niet kon ontsnappen ze me zouden pakken en veranderen in een van hun.

Ik vocht voor mijn leven door ze te ontwijken en achterop een hele grote rij motoren te springen.
Een of andere reden kwamen die net voorbij en in films weet je dat je voor de motor moet kiezen
want dat is het meest effectieve middel daarmee kon ik ontsnappen.
Ik kwam bij een schans buiten waarachter de politie stond. Deze keek me aan,
enigszins leek het alsof ze me wilde arresteren maar de medelij in hun gezicht lieten ze me gaan.

Want ik kwam van binnen, het spookhuis bekend van vele verhalen,
weinig hadden het verlaten en velen zijn er in gevangen geweest.
De droom werd vager en vager, de wereld leek opeens te vergrijzen
Als een film waarin je alleen de contouren van een stad ziet.
Het spookhuis deed iets wat de wereld vermoordde, alle kleur opzoog uit de wereld.
Ik wilde weg, daar niet meer zijn. In een bocht sneed ik een auto af het werd donker en ik reed weg.

een akelig gevoel bekroop me van binnen.
Het spookhuis probeerde alles om me binnen te houden, het ergste van me weg te halen.
Terugkijkende op het huis. wetende wat voor duivelsgebroed het voortbracht.
Leek het huis in te storten de ramen barsten alsof er een dikke dame een te hoge noot heeft gezongen.
Het huis lijkt nu dood, overleden en alle kleuren kwamen terug de wereld in.

Op dit moment werd ik wakker. mijn droom lijkt haast wel uit een sci-fi/spook verhaal te komen.
Een zwembad beneden iedereen had plezier,
Je kan naar binnen maar niet naar buiten.
het idee van je gooit een steen door een ruit de steen molt de ruit en het repareert als een soort van snel dicht groeiend ijs.
Te snel om te ontsnappen.
Categorie: Verhalen
Mood: fucked up o.0
Listening to: Johnny Cash - Hurt